Versterk ons team, vergroot je netwerk en maak hét verschil in jouw stad!

Academie van de Stad

Sinds 2008 zetten we, als ideële stichting en sociale onderneming, ons in voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van de stad. We staan voor leefbare steden met actieve en betrokken bewoners. Door het creëren van effectieve verbindingen tussen stedelijke partijen en het onderwijs, krijgen studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Studenten van vandaag ontwikkelen zich zo tot de grootstedelijke burger en professional van morgen.

Hier kan je alvast een kijkje nemen bij de verschillende projecten die we doen. 


Sinds de oprichting in 2008 hebben we met 17.184 studenten 1.578 projecten opgezet en uitgevoerd. In totaal is er meer dan 3 miljoen uur besteed aan de leefbaarheid en de ontwikkeling van de stad! Maar de echte impact zit voor ons in de persoonlijke verhalen van iedereen die de afgelopen jaren betrokken is geweest bij al die projecten. En dit gevoel brengt onderstaande film naar voren. 

Onze visie

Steden zijn de toekomst

Nu al leeft zo'n 55% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. De verwachting is dat dit percentage de komende 20 jaar nog zal oplopen tot 70%. Dit toekomstbeeld vraagt om samenwerking tussen overheid, ondernemers, kennisinstellingen en burgers. Bovenal biedt dit ruimte voor maatschappelijk initiatief. Er wordt een beroep gedaan op inwoners om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen kwaliteit van leven en actief bij te dragen aan een leefbare stad. Het eigenaarschap van de stad ligt bij de burger.

Studenten maken de toekomst

Studenten worden opgeleid tot de grootstedelijke professionals en burgers van de toekomst. Zij moeten in staat zijn om specialistische en vakgerichte kennis en vaardigheden te verbreden met de 21e eeuwse vaardigheden: samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en professioneel communiceren. Studenten worden zich bewust van de betekenis van deze waardevolle eigenschappen in maatschappelijke context door ze in te zetten voor grootstedelijke vraagstukken. Zo ontwikkelen zij burgerschapszin. Nieuwsgierig en onbevangen, met hun frisse blik en actuele kennis maken studenten het verschil voor de stad.